Nordlys Foto - BGL12_5507. Porin Ässäts segerfest på salutorget i Björneborg 27.4.2013.
BGL12_5507. Porin Ässäts segerfest på salutorget i Björneborg 27.4.2013.
Nordlys Foto - BGL12_5404.
BGL12_5404.
Nordlys Foto - BGL12_5401.
BGL12_5401.
Nordlys Foto - BGL12_4239.
BGL12_4239.
Nordlys Foto - BGL12_5360.
BGL12_5360.
Nordlys Foto - BGL12_5523.
BGL12_5523.
Nordlys Foto - BGL13_4466.
BGL13_4466.
Nordlys Foto - BGL13_4417.
BGL13_4417.
Nordlys Foto - BGL13_4501.
BGL13_4501.
Nordlys Foto - BGL13_4577. Olli Lindholm och Porin Ässät.
BGL13_4577. Olli Lindholm och Porin Ässät.
Nordlys Foto - BGL13_4685.
BGL13_4685.
Nordlys Foto - BGL13_4206.
BGL13_4206.